Logo

 


 

Exception in template (\Designs\Dwsimple\Paragraph\VismaOrderDetails.cshtml): System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: String
   at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
   at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bacdbefd.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Templating.TemplateService.Run(ITemplate template, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.TemplateService.Parse(String razorTemplate, Object model, DynamicViewBag viewBag, String cacheName)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
@inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> @using System; @using System.Web; @using Pagunette.CustomModules; @using Pagunette.CustomModules.Classes; @using System.Configuration; @{ int orderno = int.Parse(HttpContext.Current.Request.QueryString["orderno"]); var dateFormat = Pageview.Area.CultureInfo.DateTimeFormat.ShortDatePattern; } <div class="col-md-12 spinner" id="visma-spinner"><i class="fa fa-circle-o-notch fa-spin fa-3x fa-fw"></i></div> <div class="col-md-12" id="order-details" style="display:none"> </div> <script id="order-template" type="text/x-handlebars-template"> <div class="col-md-12"> <div class="row vismaorder"> <div class="this-is"> <strong>@Translate("OrderDetailsHeader", "Invoice details")</strong> </div> <header id="header"> <dl class="invoice-meta"> <dt class="invoice-number">@Translate("OrderStatus", "Order Status"):</dt> <dd>{{#if OrderStatusInvoiced}} @Translate("OrderStatusInvoiced", "Invoiced") {{else}} @Translate("OrderStatusOpen", "Open") {{/if}}</dd> {{#if OrderInvoices}} <dt class="invoice-number">@Translate("InvoiceNumbers", "Invoice numbers"):</dt> <dd> @{ var last = "@last"; } {{#each OrderInvoices}} <a href="/VismaOrders/GetDocument?documentNo={{this.OrderDocumentNo}}" target="_blank">{{this.DocumentNo}}</a>{{#unless @last}}, {{/unless}} {{/each}} </dd> {{/if}} </dl> <dl class="invoice-info"> <dt class="invoice-number">@Translate("Customer number", "Customer number"):</dt> <dd>{{InvoiceCustomerNo}}</dd> <dt class="invoice-number">@Translate("OrderNumber", "Order number"):</dt> <dd>{{OrderNo}}</dd> <dt class="invoice-number">@Translate("RequisitionNo", "Requisition n°"):</dt> <dd>{{RequisitionNo}}</dd> <dt class="invoice-date">@Translate("Order date", "Order date"):</dt> <dd>{{OrderDate}}</dd> </dl> </header> </div> <div class="row vismaorder"> <section id="parties"> <div class="invoice-to"> <h2>@Translate("Billing address", "Billing address")</h2> <div class="vcard"> <div>{{Name}}</div> <div>{{AddressLine1}}</div> <div>{{AddressLine2}}</div> <div>{{AddressLine3}}</div> <div>{{AddressLine4}}</div> <div>{{PostCode}} {{PostalArea}}</div> </div> </div> <div class="invoice-to"> <h2>@Translate("Shipping address", "Shipping address")</h2> <div class="vcard"> <div>{{DeliveryName}}</div> <div>{{DeliveryAddress1}}</div> <div>{{DeliveryAddress2}}</div> <div>{{DeliveryAddress3}}</div> <div>{{DeliveryAddress4}}</div> <div>{{DeliveryPostCode}} {{DeliveryPostalArea}}</div> </div> </div> </section> </div> <div class="row vismaorder"> <section class="invoice-financials"> <div class=" table-responsive"> <table class="table table-cart "> <tbody> <tr> <th>@Translate("Product", "Product")</th> <th>&nbsp;</th> <th>@Translate("EstimatedShipmentDate", "Forv. Afsendelsesdato")</th> <th style="text-align:right;">@Translate("Qty", "Qty")</th> <th style="text-align:right;">@Translate("UnitPrice", "Unit Price")</th> <th style="text-align:right;">@Translate("Total", "Total")</th> </tr> {{#each OrderLines}} <tr> <td> <span class="receipt-p-number">{{ProductNo}}</span> </td> <td> <span>{{Description}}</span> </td> <td> <span>{{EstimatedShipmentDateFormated}}</span> </td> <td style="text-align:right;">{{TotalQuantity}}</td> <td style="text-align:right;">{{PriceAfterDiscountInCurrency}}</td> <td style="text-align:right;">{{Amount}}</td> </tr> {{#if Memo}} <tr> <td colspan="6"> <h4>@Translate("OrderLineComment", "Comment"):</h4> <span><pre>{{Memo}}</pre></span> </td> </tr> {{/if}} {{/each}} </tbody> </table> </div> </section> </div> <div class="row vismaorder"> <div class="invoice-totals"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <hr /> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-md-10 col-xs-6"> <strong>@Translate("Total", "Total")</strong> </div> <div class="col-md-2 col-xs-6"> <span style="float:right;padding-right: 7px;"><strong>{{Amount}}</strong></span> </div> </div> </div> </div> </div> </script> <script type="text/javascript"> VismaOrderDetailsSettings = { GetSalesOrderUrl: '/VismaOrders/GetSalesOrder', OrderNo: @orderno, DateFormat: '@dateFormat' }; </script> <script src="/Scripts/handlebars.min.js" defer="defer"></script> <script src="/Files/Templates/Designs/Dwsimple/js/pages/VismaOrderDetails.js" defer="defer"></script>
Accepterar cookies från denna websida

Den här webbplatsen använder cookies för att spåra ditt beteende och förbättra användarupplevelsen
YDu kan alltid radera sparade cookies genom att besöka dina avancerade webbläsarinställningar
Du kan läsa vår cookiepolitik här.

Accepterar inte cookies Accepterar endast funktionella cookies Accepterar alla cookies