Logo

An error occurred while attaching module (Dynamicweb.Frontend.Content)

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
  at Dynamicweb.Data.Database.CreateDataReader(IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at Dynamicweb.Data.Database.CreateDataReader(CommandBuilder commandBuilder, IDbConnection connection, IDbTransaction transaction, CommandBehavior behavior, Int32 commandTimeout)
  at Dynamicweb.Data.Database.CreateDataReader(CommandBuilder commandBuilder, IDbConnection connection, IDbTransaction transaction, Int32 commandTimeout)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Assortments.AssortmentRepository.GetAssortmentItems(String assortmentId, String languageId)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Assortments.AssortmentService.LoadAssortmentItems(String assortmentId, String languageId)
  at System.Lazy`1.CreateValue()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Dynamicweb.Ecommerce.Assortments.AssortmentService.InternalHasAccessToProduct(Product product, User user)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Assortments.AssortmentService.HasAccessToProduct(Product product)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Products.ProductService.GetProductById(String productId, String productVariantId, String productLanguageId, Boolean useAssortments)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Products.ProductService.GetProductById(String productId, String productVariantId, String productLanguageId)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Frontend.Frontend.EcomRender()
  at Dynamicweb.Ecommerce.Frontend.Frontend.GetContent()
  at Dynamicweb.Frontend.Content.GetModuleOutput(Paragraph paragraph, PageView pageview)
ClientConnectionId:fb473b5b-ca35-454e-9b24-8b152a2073b0
Error Number:-2,State:0,Class:11

Accepterar cookies från denna websida

Den här webbplatsen använder cookies för att spåra ditt beteende och förbättra användarupplevelsen
YDu kan alltid radera sparade cookies genom att besöka dina avancerade webbläsarinställningar
Du kan läsa vår cookiepolitik här.

Accepterar inte cookies Accepterar endast funktionella cookies Accepterar alla cookies